Koninklijke gasten rijden met Koninklijke Beuk

date_range02-05-2013

Koninklijke gasten rijden met Koninklijke Beuk
Koninklijke Beuk beschouwt het vervoer rondom de inhuldiging van Koning Willem Alexander als één van de hoogtepunten uit hun 107-jarig bestaan. Hoe bijzonder is het om als koninklijk bedrijf vele van de nationale én internationale koninklijke gasten van Koning Willem Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix te mogen rijden.

Koninkllijke gasten
Onder de gasten bevonden zich leden van het Koninklijk Huis en de Koninklijke familie, alsmede de voltallige Ministerraad. Maar ook Prins Albert van Monaco, de Britse prins Charles en Hertogin Camilla, prins Filip en prinses Mathilde uit België, erfgroothertog Guillaume van Luxemburg, kroonprins Felipe van Spanje, kroonprinses Victoria van Zweden en prinses Lalla Salma van Marokko en de vorstenhuizen van Japan, Noorwegen, Denemarken, Liechtenstein, Thailand, Brunei, Bahrein, Oman, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Koninklijk vervoer
Directeur Eric Beuk is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van alle vervoersopdrachten voor de Koninklijke Stallen. Evenals voorgaande vervoersprojecten als huwelijken, bijzettingen, staatsbezoeken en minder formele ontvangsten is er ruim van tevoren contact over het draaiboek, de veiligheid en de haalbaarheid van de operatie.

Kroningsdag 2013
Het voortraject voor de Koninginnedag 2013 was intensief. De gastenlijst was indrukwekkender, de beveiliging strenger en het draaiboek gedetailleerder dan ooit. In besprekingen met het Koninklijk Staldepartement zijn de mogelijkheden, kansen en bedreigingen nauwkeurig overlegd. Niets werd aan het toeval overgelaten. De chauffeurs zijn gescreend, de routes meerdere malen vooraf gereden, getimed en aangepast. Voorafgaand aan de operatie zijn de touringcars gebomcheckt, waarna ze uitsluitend onder politie-escorte in zogenaamd ‘schoon gebied’ mochten rijden.

Vervoer Coördinatie Centrum
Vanuit het V.C.C., Vervoer Coördinatie Centrum, in de Passenger Terminal Amsterdam werd de operatie gecoördineerd door het Koninklijk Staldepartement in samenwerking met KLPD, Dienst Koninklijke Beveiliging, Luchtmacht, Landmacht en de Marine. Eric Beuk, coördineerde vanuit ditzelfde VCC alles omtrent de eenheden van Koninklijke Beuk.

Relatie met Koninklijk Huis
‘De relatie tussen het Koninklijk Huis en inmiddels Koninklijke Beuk is al in 1960 ontstaan. Beuk kreeg de eervolle opdracht om het vervoer van de koninklijke gasten te verzorgen tijdens het 25-jarig huwelijksfeest van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Beuk reed alle gekroonde hoofden in één touringcar van Amsterdam naar Keukenhof. Een unieke gebeurtenis die toen veelvuldig en uitvoerig de wereldpers haalde.

Geschiedenis herhaalt zich
De beelden van de abdicatie en de inhuldiging zijn ook wereldwijd uitgezonden. Vooropgesteld dat onze rol ondergeschikt was aan de ceremonie, zijn wij er bijzonder trots op om onze diensten voor het Koninklijk Huis al meer dan 50 jaar te mogen leveren. Al napratend en nagenietend kunnen we rustig stellen dat de geschiedenis zich heeft herhaald’, aldus Eric Beuk.

Linkjes naar foto’s zijn te bekijken op: Facebook/KoninklijkeBeuk.Back to the overview