Disclaimer

Deze internetsite is eigendom van Koninklijke Beuk Touringcars & Travel
De inhoud ervan is eigendom van Koninklijke Beuk Touringcars & Travel en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van Koninklijke Beuk Touringcars & Travel, afdeling PR, Monique Beuk.

Koninklijke Beuk Touringcars & Travel informatieverstrekking
Koninklijke Beuk Touringcars & Travel zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid en volledigheid. Alle in deze site genoemde informatie zijn onder voorbehoud.

Koninklijke Beuk Touringcars & Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid
Koninklijke Beuk Touringcars & Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang, of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang, tot de door Koninklijke Beuk Touringcars & Travel aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij Koninklijke Beuk Touringcars & Travel geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over diensten en/of producten die niet bij Koninklijke Beuk Touringcars & Travel verkrijgbaar zijn.

Gebruik van aan Koninklijke Beuk Touringcars & Travel gestuurde gegevens
Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Koninklijke Beuk Touringcars & Travel toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Koninklijke Beuk Touringcars & Travel vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar een van de onder auspiciën van Koninklijke Beuk Touringcars & Travel ontwikkelde internetsites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Koninklijke Beuk Touringcars & Travel behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

© Koninklijke Beuk Touringcars & Travel