Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zijn van toepassing op onze dienstverlening per touringcar.

KNV Voorwaarden 17 maart 2017 - NL versie
KNV Voorwaarden 17 maart 2017 - UK versie

De algemene reisvoorwaarden van brancheorganisatie Algemene Nederlandse Vereniging Reisagenten (ANVR) zijn van toepassing op onze dienstverlening per touringcar.

ANVR Reisvoorwaarden 1 juli 2018 - NL versie

Privacy
1. Koninklijke Beuk behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
2. Alle door de Wederpartij verstrekte gegevens worden uitsluitend door Koninklijke Beuk gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder de KNV Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Koninklijke Beuk noodzakelijk is. 
3. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor aanvullende voorwaarden.