Koninklijke Beuk Milieu bewust

Milieu Vriendelijk Onderweg

Ieder zichzelf respecterend bedrijf hoort beleid te maken omtrent de milieubelasting die het veroorzaakt en welke positieve bijdrage geleverd kan worden aan een duurzame samenleving. MVO staat bij Koninklijke Beuk dan ook Milieu Vriendelijk Onderweg.

 

Duurzaam Ondernemen

Duurzaam Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gericht op economische prestaties (profit) met respect voor de sociale kant (people) binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Beuk voert dit actief door in haar inkoop van touringcars, naleving van wet en regelgeving van sociaal personeelsbeleid en milieubeleid. 

Inkoop touringcars

Inkoop touringcars

De keuze voor nieuwe touringcars is onlosmakelijk verbonden met de keuze voor nieuwe technieken en daarmee schonere motoren. Wij willen een modern, maar bovenal ook een milieuvriendelijk en schoon bedrijf zijn. Met het grote aantal touringcars met een Euro5 of Euro5+ en Euro6 motor, kunnen wij stellen het schoonste touringcarbedrijf van Nederland te zijn.

Brandstofreductie = CO2 reductie

Brandstofreductie = CO2 reductie

Brandstofreductie = CO2 reductie

Al jaren monitoren wij het brandstofverbruik van ons wagenpark, hetgeen geleid heeft tot een reductie van het brandstofverbruik. In de toekomst willen wij dit nog meer reduceren en daarom zijn een aantal touringcars uitgerust met een boordcomputer die onder meer het brandstofverbruik analyseren.

Het Nieuwe Rijden

Het Nieuwe Rijden

Onze chauffeurs worden opgeleid volgens Het Nieuwe Rijden, een praktijktraining waarin met name de effecten van het rijgedrag op het milieu aan bod komen. Ook dit resulteert in een brandstofbesparing en daarmee reductie van CO2 uitstoot.

Goede Doelen

Goede Doelen

Naast de bovenstaande maatregelen om het milieu binnen de bedrijfsvoering te verbeteren steunt Koninklijke Beuk ook een aantal charitatieve instellingen die allen bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Klik hier om te lezen welke goede doelen door Koninklijke Beuk worden gesteund.