Koninklijke Beuk Milieu bewust

MVO

Ieder zichzelf respecterend bedrijf hoort beleid te maken omtrent de milieubelasting die het veroorzaakt en welke positieve bijdrage geleverd kan worden aan een duurzame samenleving. MVO staat bij Koninklijke Beuk dan ook voor Milieu Vriendelijk Onderweg.

 

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gericht op economische prestaties (profit) met respect voor de sociale kant (people) binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Dit zijn tevens onze uitgangspunten voor de inkoop van touringcars en de naleving van het sociaal personeel- en milieubeleid. 

Duurzame touringcars

Duurzame touringcars

De inkoop van touringcars is onlosmakelijk verbonden met de keuze voor nieuwe technieken en schonere motoren. Met vele touringcars voorzien van Euro5, Euro5+ en Euro6 motor, kan de Groene Beuk zich met recht een milieuvriendelijk touringcarbedrijf noemen.

Duurzaam rijden

Duurzaam rijden

Beuk investeert in de rijopleiding 'Het nieuw rijden'. Een rustige rijstijl gericht op het terugdringen van het brandstofverbruik. Door resultaten te analyseren en per chauffeur haalbare doelen te stellen, realiseren wij een aanmerkelijke reductie van de Co2 uitstoot.

Duurzame energie

Duurzame energie

In de panden zijn duurzame energieoplossingen doorgevoerd. De TL verlichting is vervangen door LED en de moderne wasstraat reduceert het waterverbruik aanzienlijk. Met de installatie van zonnepanelen produceert Beuk haar eigen schone en gratis energie.

Duurzaam hergebruik

Duurzaam hergebruik

Het afval wordt nauwkeurig gescheiden. Het restafval wordt professioneel afgevoerd en het herbruikbare materiaal krijgt een tweede leven. IT apparatuur wordt aan een school of vereniging gedoneerd, mobieltjes en toners gaan naar Stichting Aap. Gedragen uniformen gaan naar de textielbank.