Judith van der Bent

Administratie

Sinds mei 2005 werk ik op de administratieve afdeling van Koninklijke Beuk. Onze organisatie kenmerkt zich door flexibiliteit en zo is het ook gegaan met mijn functie. Door de jaren heen zijn er binnen mijn takenpakket de nodige verschuivingen geweest en dat maakt het voor mij alleen maar uitdagend en afwisselend.

Momenteel houd ik mij voornamelijk bezig met de registratie van procesondersteunende gegevens zoals de urenadministratie van chauffeurs, het mobiele telefoonverkeer, documentenregistratie van het wagenpark en de digitale verwerking van de boordcomputers. Ongetwijfeld zal er ook in de toekomst nog veel beweging komen binnen mijn werkgebied. Ik zie er naar uit want stilstand is per slot van rekening achteruitgang. Onze organisatie verwacht van haar medewerkers flexibiliteit, maar dat krijg je er dan ook zeker voor terug.

Zijn er processen te registreren?
Ik zorg voor de puntjes op de i.