Privacy Statement

Welke persoonsgegevens verwerkt Koninklijke Beuk Travel & Touringcars? 
Koninklijke Beuk Touringcars & Travel verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt middels de e-mail formulieren. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres, huisadres. Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven met een sterretje (*).

Voor welke doeleinden verwerkt Koninklijke Beuk Touringcars & Travel uw persoonsgegevens?
Koninklijke Beuk Touringcars & Travel verwerkt uw persoonsgegevens om aangeboden informatie, producten en/of diensten aan u te kunnen leveren en u op de hoogte te stellen van andere of nieuwe informatie, producten en/of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Hoe beschermt Koninklijke Beuk Touringcars & Travel uw persoonsgegevens?
Koninklijke Beuk Touringcars & Travel draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht Koninklijke Beuk Touringcars & Travel te vragen welke (persoons-)gegevens zij van u verwerkt. Koninklijke Beuk Touringcars & Travel zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u Koninklijke Beuk Touringcars & Travel verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Koninklijke Beuk Touringcars & Travel in ieder geval binnen vier weken reageren. U kunt Koninklijke Beuk Touringcars & Travel te allen tijde verzoeken te stoppen met het toesturen van de e-mail nieuwsbrief en/of andere (marketing) informatie.

Uw reactie kunt u richten aan info@beuktouringcars.nl of info@beuktravel.nl
© Koninklijke Beuk Touringcars & Travel