Privacy & Cookie Statement

Koninklijke Beuk gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op alle websites van ondernemingen en handelsnamen van: Koninklijke Beuk. Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de groepsmaatschappijen van Koninklijke Beuk. 

Voor welke doeleinden verwerkt Koninklijke Beuk persoonsgegevens?

Koninklijke Beuk verwerkt persoonsgegevens voor:

•    De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van reservering of uitvoering van een rit, ten aanzien van onze producten en
diensten;
•    Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met u en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via secretariaat en reserveringen;
•    Marketingdoeleinden, zoals: 
•    Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op Koninklijke Beuk Websites en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;
•    Profileringsdoeleinden. Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van Koninklijke Beuk om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze Websites, informatie, reclames, producten en diensten beter op uw interesses en gedrag kunnen afstemmen.
•    Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Koninklijke Beuk verwerkt uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten;
•    Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze Websites en Apps verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem    meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

Welke persoonsgegevens verzamelt Koninklijke Beuk?

Koninklijke Beuk verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:
•    Gebruikers van Websites (‘Gebruikers’):
•    Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;
•    Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID en contact met secretariaat en reserveringen.
•    Consumenten (‘Klanten’) die product(en) en diensten afnemen via een Koninklijke Beuk offerte- en/of reserveringsmodule:
•    Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

Kwaliteit en aansprakelijkheid

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Koninklijke Beuk, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Koninklijke Beuk is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Aan wie verstrekt Koninklijke Beuk persoonsgegevens?

Koninklijke Beuk verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Koninklijke Beuk verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Koninklijke Beuk.

Hoe lang bewaart Koninklijke Beuk persoonsgegevens?

Koninklijke Beuk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Wat doet Koninklijke Beuk met cookies?

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een Website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Voor welke doeleinden plaatst Koninklijke Beuk Cookies? 

Onze Websites kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:
•    Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Websites, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.
•    Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Websites, zoals de mogelijkheid om    voorkeursinstellingen op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.
•    Analytische Cookies. Koninklijke Beuk gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites gebruiken. Koninklijke Beuk kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een Website verbeteren.
•    Advertentie of tracking Cookies. Koninklijke Beuk maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens  worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Websites en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op Koninklijke Beuk Websites(verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf uw toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Koninklijke Beuk heeft daar geen invloed op.

Voor welke domeinen vraagt Koninklijke Beuk toestemming voor cookies?

Koninklijke Beuk vraagt steeds per Website (per domein) of u toestemming wilt geven voor cookies. U geeft dus niet in één keer toestemming voor alle Websites van merken en handelsnamen die vallen onder Koninklijke Beuk.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Koninklijke Beuk via Cookies?

Koninklijke Beuk verzamelt uw IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm), vanaf welke pagina u op Koninklijke Beuk Websites bent gekomen, wanneer en hoe lang u onze Websites bezoekt of gebruikt, of u gebruik maakt van functionaliteiten van onze Websites, welke pagina's u bezoekt op onze Websites.

Hoe kun u zich verzetten tegen Cookies? 

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen Cookies (van onze Websites) mag aanvaarden. Als uw browser geen Cookies van onze Websites aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze Websites of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices of http://www.networkadvertising.org/participating-networks.

Hoe kunt uw privacyrechten uitoefenen?

Hoe kun je contact opnemen met Koninklijke Beuk?

Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met het secretariaat van Koninklijke Beuk, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 071-3656565.

Online contactformulier

Via internet kun je gebruik maken van het contactformulier.

Post kan worden gericht worden aan:
Koninklijke Beuk
Van Berckelweg 32
2203 LB NOORDWIJK 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Koninklijke Beuk.  Dit kunt u doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel 35 of 36 Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Koninklijke Beuk om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet

U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Koninklijke Beuk u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via het contactformulier van. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?

Koninklijke Beuk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. Koninklijke Beuk raadt u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer u het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit Privacy & Cookie Statement, kunt niet (langer) gebruik maken van onze diensten, Websites. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf. Dit Privacy & Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018.