Koninklijke Beuk Milieu bewust

MVO

Ieder zichzelf respecterend bedrijf hoort beleid te maken omtrent de milieubelasting die het veroorzaakt en welke positieve bijdrage geleverd kan worden aan een duurzame samenleving. MVO staat bij Koninklijke Beuk dan ook Milieu Vriendelijk Onderweg.

 

Duurzaam Ondernemen

Duurzaam Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gericht op economische prestaties (profit) met respect voor de sociale kant (people) binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Beuk voert dit actief door in haar inkoop van touringcars, naleving van wet en regelgeving van sociaal personeelsbeleid en milieubeleid. 

Inkoop touringcars

Inkoop touringcars

De inkoop van touringcars is onlosmakelijk verbonden met de keuze voor nieuwe technieken en schonere motoren. Met vele touringcars voorzien van Euro5, Euro5+ en Euro6 motor, kan Beuk zich met recht een milieuvriendelijk touringcarbedrijf noemen.

CO2 reductie

CO2 reductie

Het rijgedrag van onze chauffeurs en het daarmee gepaard gaande brandstofverbruik van ons wagenpark wordt gemonitord. Door met chauffeurs hun rijstijl en verbruik te analyseren en gezamenlijke doelen te stellen realiseren wij een aanmerkelijke reductie van de CO2 uitstoot.

Het Nieuwe Rijden

Het Nieuwe Rijden

Om bovenstaande CO2 reductie te bereiken investeert Beuk bewust in de rijopleiding 'Het nieuwe rijden'. Een praktijktraining waarin de effecten van het rijgedrag op het milieu aan bod komen. Bewustwording en praktische handvatten om invulling te geven aan het MVO beleid. 

Goede Doelen

Goede Doelen

Beuk is goed voor haar medewerkers, maar ook voor haar medemens. Koninklijke Beuk steunt een aantal charitatieve instellingen, veelal gericht op kinderen met een handicap en op sport. Bekijk onze goede doelen.