Homepage Homepage Over Beuk Homepage Milieu Vriendelijk Onderweg
  • Milieu Vriendelijk Onderweg
  • Milieu Vriendelijk Onderweg
  • Milieu Vriendelijk Onderweg
  • Milieu Vriendelijk Onderweg
  • Milieu Vriendelijk Onderweg

Milieu Vriendelijk Onderweg

Wij vinden dat ieder zichzelf respecterend bedrijf beleid hoort te maken omtrent de milieubelasting die het veroorzaakt, maar ook welke positieve bijdrage geleverd kan worden ten behoeve van een duurzame samenleving. MVO betekent voor Koninklijke Beuk dus vooral, Milieu Vriendelijk Onderweg.


Duurzaam Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit) met respect voor de sociale kant (people) binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): triple-P benadering. Bij duurzaam ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Vaak blijkt dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. (bron Wikipedia)

Inkoop touringcars
De keuze voor nieuwe touringcars is onlosmakelijk verbonden met de keuze voor nieuwe technieken en daarmee schonere motoren. Wij willen een modern, maar bovenal ook een milieuvriendelijk en schoon bedrijf zijn. Met het grote aantal touringcars met een Euro5 of Euro5+ en Euro6 motor, kunnen wij stellen het schoonste touringcarbedrijf van Nederland te zijn.

Brandstofreductie = CO2 reductie
Al jaren monitoren wij het brandstofverbruik van ons wagenpark, hetgeen geleid heeft tot een reductie van het brandstofverbruik. In de toekomst willen wij dit nog meer reduceren en daarom zijn een aantal touringcars uitgerust met een boordcomputer die onder meer het brandstofverbruik analyseren.

Het Nieuwe Rijden
Onze chauffeurs worden opgeleid volgens Het Nieuwe Rijden, een praktijktraining waarin met name de effecten van het rijgedrag op het milieu aan bod komen. Ook dit resulteert in een brandstofbesparing en daarmee reductie van CO2 uitstoot.

Goede Doelen
Naast de bovenstaande maatregelen om het milieu binnen de bedrijfsvoering te verbeteren steunt Koninklijke Beuk ook een aantal charitatieve instellingen die allen bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Klik hier om te lezen welke goede doelen door Koninklijke Beuk worden gesteund.Vorige pagina